81 домакинства в Русе преминават на алтернативно отопление през новия зимен сезон

Екип от експерти в Община Русе оцени кандидатурите и определи 81 домакинства, които ще могат да сменят старите си печки на твърдо гориво и да използват алтернативно отопление през следващия зимен сезон. Това става възможно с пилотната фаза на проект, финансиран по програма LIFE на Европейския съюз. Проектът включва изпълнението на мерки за подобряване качеството на въздуха в шест български общини, като целта е да се намали замърсяването с фини прахови частици от битово отопление с дърва и/или въглища.

Одобрените на този етап кандидати в Русе имат един месец да представят допълнителни документи за прехода към алтернативно отопление. Те трябва да внесат до 30 април техническа схема с параметри на планираната инсталация на пелети и технически проект за инсталациите на газ, за да получат безвъзмездно съответното  отоплително оборудване. Напомняме, че съгласно правилата, одобрените кандидати следва да предоставят стария си отоплителен уред, заявен във формуляра за демонтаж, преди предаването на новия уред.

След края на пилотната фаза предстои основният етап на проекта, в който ще бъдат подменени отоплителните уреди на 1388 домакинства в Русе.

Интегрираният проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN се финансира по Програма LIFE на Европейския съюз.

Повече подробности по темата и пълния списък с одобрените домакинства вижте тук.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"