БЧК - Плевен удължава срока за раздаване на храни

Призовават гражданите, получили телефонно обаждане или писмо от БЧК, да посетят пункта

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещи се лица, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, Българският Червен кръст Плевен удължава раздаването на продукти до 28 февруари 2020 година в пункта си с адрес ул. "П. Р. Славейков" №50 – Плевен, с работно време  от 10 до 14 часа в работните дни.

Областен съвет на БЧК Плевен призовава гражданите, получили телефонно обаждане или писмо от БЧК, да посетят пункта и получат хранителните си пакети. 

Лицата и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2018/2019 г. и лицата с над 90 % степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 348,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец 08.2019г. са също правоимащи по програмата. Всеки гражданин, включен в списъците от Агенцията за социално подпомагане ще получи, полагащите му се 24,570 кг  продукти срещу подпис и документ за самоличност.

Подробна информация гражданите могат да получат от регионалния офис на БЧК – Плевен, тел. 064 / 801324Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден