Бюджет 2020 на Община Русе осигурява средства за всички сфери на обществения живот и гарантира устойчивост

Беше приет бюджетът  на Община Русе с основни параметри: обща стойност 135 343 449 лева, от които текущ бюджет 123 450 430 лева и капиталов бюджет 11 893 019 лева. Бюджет за държавни дейности 79 257 874 лева, бюджет за местни дейности 56 085 575 лева. За сравнение първоначалният отчетен бюджет за 2019 е на обща стойност 122 009 918 лева, от които държавни дейности 70 101 714 лева и за местни дейности 51 908 204 лева.

Така приетият днес Бюджет 2020 на Община Русе осигурява нормалното функциониране на структурите и звената на Община Русе, подобряването на административното обслужване и комуникацията с гражданите, успешното приключване на важни инфраструктурни проекти за европейския програмен период 2014-2020, ръст на доходите във всички бюджетни структури, балансираното развитие на централната градска част, кварталите и малките населени места.

Собствените приходи са планирани реалистично на база отчета за 2019 година, като са избегнати еднократните ефекти (от големи сделки като продажбата на Мега Мол Русе), сведено е до минимум продажбата на общинско имущество и е намален темпът на задлъжнява на Община Русе. В сравнение с  Отчет 2019 има увеличение в планираните за 2020 разходи както за държавни дейности, така и за местни дейности, което осигурява средства за всички сфери на обществения живот и гарантира устойчивост.

Капиталовите разходи са на нивото на отчетените през 2019, което осигурява подобряване на инфраструктурата, активна работа по благоустрояването на общината, изграждането на автоматизирана информационна системата за комплексно административно обслужване, консервация, реставрация и адаптация на Симеоновата къща, ремонт на Клуба на дейците на културата, укрепване на сградата на училище Йосиф Вондраг, ремонт на двора и ВиК инсталация на училище Константин Кирил Философ и много други.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен