Живите традиции на България са обект на двудневен семинар в Регионалния исторически музей

Все по-нарастващото значение на гражданското участие за съхраняването и предаването на нематериалното културно наследство е основната тема на започналия днес двудневен семинар, чийто домакин е Регионалния исторически музей.

Основната цел на форума е да се повиши капацитета на заинтересованите страни при разработването на политики като се популяризира Конвенцията на Юнеско за опазване на нематериалното културно наследство и съответно нейното прилагане. Идеята е по този начин да се постигне и актуализиране на законодателната рамка и политики в тази сфера чрез открито и отговорно управление, съвместна дейност между гражданите, бизнеса и администрациите при разработването на механизъм за осъществяване на гражданки мониторинг на политики на национално и местно ниво.

По време на събитието участниците, сред които и експерти от Областна администрация Русе, Нов български университет и Пловдивския университет, ще имат възможността да се включат в ролеви игри, където всеки ще може да сподели своето мнение и опит.

Инициативата е част от предвидените дейности по проект „Опазване на нематериалното културно наследство чрез повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, по който бенефициент е Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

Припомняме, че Регионалният център е създаден през 2012-та година и макар базиран в София той осъществява дейността си в 16 държави, като приоритетно работи за координация, обмен и разпространение на информация, повишаване капацитета на всички целеви групи и съответно поощряване на регионалното и международно сътрудничество за опазване на т.нар. живи традиции.

Не по-малко важен е и факта, че България има две вписвания в Регистъра на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство, а именно Фолклорния фестивал в Копривщица и Българското читалище. Що се касае до елементите на този тип наследство, то България фигурира в представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството с „Бистришките баби“, нестинарството, традицията на производство на чипровски килими, народният празник „Сурва“ в Пернишко, както и културните практики, свързани с 1-ви март.

По време на събитието изпълнителният директор на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО д-р Ирена Тодорова получи поздравителен адрес от името на областния управител Галин Григоров.

Днес от 17.30 ч. отново в Регионалния исторически музей ще бъде открита и изложбата „Облекла с история“, която включва колекция на студенти от програма „Мода“ в Нов български университет.Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май