След сигнал в социалните мрежи Общината взе незабавни мерки преди асфалтирането на тротоар

На 10-ти януари в социалните мрежи беше публикуван сигнал от гражданин за тротоар на улица „Акад. Михаил Арнаудов“ №2.  На снимките се вижда, че насипаната фракция преди неговото асфалтиране е недостатъчна. Още същия ден експерти от Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството“ извършиха проверка на място и разпоредиха на фирма „Ел“, поставила окабеляването на обекта, да положи допълнително количество трошен камък.
Днес, също в присъствието на представители на Общината, беше положено достатъчно количество фракция по изискванията на Наредба 27 на Общинския съвет.
Община Русе благодари на гражданите и призовава да бъдат активни в подаването на сигнали.
Официалният канал за кореспонденция, от който подателите получават и входящ номер на сигналите си, е [email protected], както и на място в Деловодството на администрацията на пл.  „Свобода“ 6.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен