Георги Георгиев встъпи в длъжност окръжен прокурор на Русе

За втори мандат Георги Георгиев встъпи в изпълнение на длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Русе. Актът за встъпване беше връчен от Емил Денев - заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велики Търново.

Георги Георгиев е избран за длъжността от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет  с единодушно решение от 04.12.2019 г. Той има над 21 години юридически стаж в органите на съдебната власт като прокурор. Започнал е работа през 1998 г. като съдебен кандидат в Окръжен съд – Русе. Година по-късно е младши прокурор в Районна прокуратура – Русе. През 2001 г. започва работа като прокурор в Районна прокуратура – Русе. През 2006 г., с решение на Висш съдебен съвет, е назначен за заместник на административния ръководител – зам. районен прокурор в същата прокуратура. През 2010 г. с решение на ВСС е избран за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Русе, като заема тази длъжност до 2014 г., когато става административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Русе. С решение на ВСС от 04.12.2019 г. отново е избран за окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Русе, която ще ръководи за втори мандат. Има ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. За професионалната си дейност е многократно награждаван.  Снимка на Деня

Щрихи от Плевен