Областният екип по приемна грижа – Русе подари празничен концерт по проект „Приеми ме 2015”

Приемните родители и децата, настанени при тях от Община Русе получиха вълшебен Коледен празник, организиран от Областния екип по приемна грижа – Русе по проект „Приеми ме 2015”.

Детското парти премина в песни, игри и много закачки. Приемните родители изказаха дълбоката си признателност към екипа по проекта и към Дядо Коледа и Снежанка и техните многобройни приятели за човешката отзивчивост, щедрост и коледен дух, които заедно написаха красива зимна приказка за малки и големи.

В духа на празненството децата получиха много подаръци и лакомства, а приемните родители бяха удостоени със званието „Родител храбър“. 

58 са професионалните приемни семейства в Русенска област. Всички са участници в проект "Приеми ме 2015"- BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Сега в приемни семейства са настанени 42 деца. Организират се обучения и супервизии за приемните семейства и екипите, работещи с тях и настанените деца.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен