Млади мотористи с участие в обществени събития

Със сформиране на ядро от млади мотористи„Live free - ride freeв“, които активно ще се срещат всеки месец и ще участват в обществени събития, приключи проект „Живей свободно, карай свободно“ на LOWLNADERS MC Roussе. Проектът се осъществи по програма „Знание и растеж“, реализирана от Фондация „Русе – град на свободния дух“, с подкрепата на Фондация „Еконт“.

На 15.10 част младежите взеха участие в мото поход „Зоната Интернешънъл 100 години“,  организиран от ЗОНТА клуб - Русе. На 19.10 те бяха част от поход за свободата организиран от А21 Bulgaria и БЧК. Ден преди това се включиха в парти, с което беше отбелязан неформалния край на проекта.

Проектът е насочен към деца и младежи до 18 годишна възраст. В рамките на няколко месеца се проведоха поредица от обучения, уъркшопи и забавни игри, които обхванаха свободното учебно време и ваканционните и неучебни дни. Целта е чрез придобиване на нови знания, изучаване на мото-културата и обогатяване на познанията за заобикалящия свят децата и младежите да получат „ключ” и възможност да се докоснат до нормите и порядките в обществото, да се научат на дисциплина, отговорност и свободен начин на живот, без да застрашават околните.

Проектът е насочен и към личностното израстване на младежите и развиването на лидерски умения. Той включва сформирането на два детски мото-клуба „Ride free - Live free“, в които 60 деца и младежи на възраст между 10 и 18 години през свободното време ще придобиват информация за живота в един мото-клуб, клубен етикет, правила, йерархия, уважение. Във всеки от клубовете на децата бяха раздадени „длъжности” (президент, вицепрезидент, секретар, роуд кептън, сержант, трезориер).Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"