Представиха актуалната епизоотична обстановка на територията на областта

Заместник областният управител на област Русе Валентин Колев и директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Георги Дяков проведоха заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия във връзка с актуалната обстановка по отношение на болестта африканска чума по свинете на територията на региона.

По време на заседанието беше посочено, че през изминалата седмица в областта не са констатирани нови случай на заболяването по домашни свине, но има такъв, установен при отстреляно диво прасе в землището между селата Пепелина и Широково. В тази връзка има издадена заповед от страна на Изпълнителната агенция по горите и от Регионалната дирекция на горите и съответно са наложени предвидените зони за забрана. Също така месото от умъртвеното животно е иззето и загробено, а мястото е дезинфекцирано. От началото на ловния сезон към днешната дата са отсреляни 43 диви прасета, като от всяко от тях са взети проби.

По отношение на получен сигнал за отглеждане на прасета от тип „заден двор“ в кв. Средна кула е била извършена съвместна проверка с органите на ОД на МВР, но съмнението не е било потвърдено.

Относно свинекомплекса в Голямо Враново беше посочено, че дезинфекцията е приключила, като в петък и в понеделник са били взети проби, които да потвърдят ефекта от предприетите действия. Към момента все още се очакват резултатите и едва тогава ще може да приключи процедурата съгласно действащите указания и разпоредби.

В края на заседанието д-р Дяков припомни механизма на функциониране на „Модул Лов“.

От своя страна заместник областният управител Валентин Колев напомни, че основните усилия на всички трябва да бъдат насочени към изпълнение на предвидените мерки за биосигурност, съответстващи на изискванията в определените зони. Той изрично подчерта, че това може да се постигне с контрол от страна на държавните институции и общините с техните възможности.