Съвместен българо-румънски проект ще даде възможност за повишаване на транспортната безопасност по Дунава

Заместник областният управител на област Русе Валентин Колев участва в среща на експерти и заинтересовани лица на тема, посветена на традициите и иновациите в дейностите по търсене и спасяване на река Дунав.

Днешната среща беше част от предвидените дейности по проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество“.

Заместник областният управител благодари за отправената покана и изрази увереност, че проектът ще се реализира успешно.

„Бих искал да отбележа, че настоящият проект по своя мащаб, обхват и значение е от особено важен за България и Румъния. Градовете, които се намират по поречието на река Дунав, се „отварят“ все повече към реката, а това води и до надеждата, че навигацията по реката ще се увеличава, което от своя страна поставя на преден план безопасността  на тази навигация! Пазарът, търговията и туризмът са нещо, което ние ще развиваме, но безопасността както на хората, така и на товарите е от съществено значение! Именно затова казвам, че този проект е важен, защото той е насочен преди всичко към безопасността на хората!

Мисля, че всеки от нас разбира за какъв мащаб става дума, затова как трябва да бъде свършено всяко нещо и това, че е необходимо да се събере много информация и по този начин да се изгради необходимата логистика – нещо, което никак не е лесно! Затова аз приветствам този проект и тъй както други съвместни проекти са завършени с положителен резултат, така вярвам, че и този проект ще бъде успешно реализиран и ще даде възможност на компетентните органи, ангажирани с безопасността по поречието на река Дунав да бъдат много по-успешни в своята рбаота!

Бих искал да изразя и увереността си, че държавата винаги ще подкрепя подобни проекти – насочени към хората, а също и към развитието на отношенията между България и Румъния. Убеден съм, че проектът ще бъде завършен успешно и ще бъде наистина полезен! Благодаря на всички Вас за труда, който влагате!“ добави още Колев.

Общият бюджет на проекта е 5 699 612.87 евро, от които 85% са осигурени като безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз посредством Европейския фонд за регионално развитие.

Сред очакваните резултати са създаването на 3 аварийно-спасителни центъра, от които два на българска територия, а именно в градовете Русе и Лом и един на румънска – в Турну Мъгуреле, а също и разработване на съвместен план за действие в рутинни и извънредни ситуации, застрашаващи транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на реката. Освен това ще бъде изградена обща информационна система за реагиране при извънредни ситуации. Предвижда се и доставянето на многоцелеви плавателни средства за нуждите на компетентните органи от двете страни на реката, които са ангажирани в борбата с бедствия и аварии по Дунав.Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов