Възможностите за развитието на туризма в област Русе бяха във фокуса на регионална среща

Експерти от Областна администрация Русе участваха в работна среща, по време на която беше представена стратегия относно възможностите и предизвикателствата пред развитието на туризма в трансграничния регион.

Акцент беше поставен върху възможностите за увеличаване на посетителите и съответно добавената стойност в сектора, а също и на необходимостта от нарастване на информираността за дестинацията, което би спомогнало за привличането на още повече туристи. За целта ще се работи в няколко основни направления, сред които разработването на набор от маркетингови инструменти, изграждане на онлайн ресурси, както и насърчаване промоцията на туристическите дестинации.

Също така дискутирани бяха търсеното и предлагането на туристически услуги, съществуващите туристически продукти, ключовите пазари, както и потенциала на региона в тази сфера.

Събитието, което се проведе днес, е част от предвидените дейности по проект „Съвместна стратегия за развитие на туризма в район Гюргево – Русе, TourDev Giurgiu – Ruse”, по който българска страна работи Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"