Публикуван е списъкът на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен

От подалите документи общо 61 кандидати по процедурата, до изслушвате са допуснати 59

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд - Плевен, избрана с решение №1364/27.06.2019 г. на Общински съвет – Плевен, публикува списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели. Пълният списък може да видите тук -https://obs.pleven.bg/bg/saobshteniya/spisak-na-dopusnatite-do-izslushvane-kandidati-za-sadebni-zasedateli-za-okrazhen-sad-pleven

От подалите документи общо 61 кандидати по процедурата, до изслушвате са допуснати 59. Изслушването ще се състои на две групи на 3 септември /вторник/ в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова”:

-  от 09,30 часа комисията ще изслушва кандидатите от №1 до № 30 включително от списъка по-горе.

-  от 14,00 часа комисията ще изслушва кандидатите от № 1 до №59 включително от списъка по-горе.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет - Плевен, становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали няма да се разглеждат.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"