Студентка на РУ от Филиал Силистра участва в международния Фестивал на студентите франкофони в Пловдив

В Пловдив, за първи път в България, се провежда международният фестивал на студентите франкофони от Централна и Източна Европа. Издание 2019, дванадесето поред, се провежда под мотото „Да творим заедно".

В него участват близо 80 студенти от 16 държави. Сред тях е и Пламена Янкова. Тя следва Педагогика на обучението по български език и по френски език във Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев".

Фестивалът се организира от Университетската агенция на франкофонията – най-голямата световна университетска мрежа, включваща 900 институции от петте континента.

Желаещите студенти подават документи. И тази година Пламена бе одобрена да бъде част от този празник на академичната младеж. Тя е включена в ателието за музика. Има още четири дейности, в рамките на които участниците ще творят – танци, театър, дигитална култура и графити.

 „Фестивалът ни дава различни усещания и емоции с много възможности за по-различен опит", споделя Пламена Янкова в сутрешния блок на Нова телевизия „Здравей, България!", в който бе отразено това събитие.

С традиционна българска национална носия и на отличен френски език, Пламена допринесе за укрепване на приобщаването на Русенския университет и Филиал Силистра към пъстротата на семейството на университетите франкофони от Централна и Източна Европа и от цял свят.

Още от самото начало на членството си в УАФ Русенският университет бе представян и в предходните издания - през 2017 г. в Загреб от Лъчезара Кожухарова, от факултет Бизнес и мениджмънт, специалност МИО и през 2018 г. в Ереван, Армения, от Ива Миткова, студентка също във Филиал Силистра на Русенския университет, специалност Педагогика на обучението по български език и по френски език.

Наред с други дейности, тези участия бележат успехи на световно ниво на възпитаниците на университета в рамките на УАФ. Реализацията на студентите в тази посока е възможна благодарение на далновидността на ръководството на Русенския университет за приемане, продължаване и разширяване на сътрудничеството в международната организация.