Снижен е ръстът на престъпността в област Русе

През първото полугодие на 2019 година е намалял броят на извършените престъпления на територията на ОДМВР – Русе, сравнено със същия период на 2018 година. Констатира се едно сравнително ниско ниво на престъпност, което е и сред ниските нива като цяло на територията на страната. Това заяви на брифинг директорът на ОДМВР – Русе старши комисар Теодор Атанасов. Той представи пред медиите информация за работата на ОДМВР – Русе през първите шест месеца на 2019 г. и акцентите по основните направления. 
С близо 200 престъпления по-малко е снижено нивото на престъпност, като през първите 6 месеца на 2018 г. са регистрирани 1346 престъпления, а през същия отчетен период за тази година броят им е 1161. Разкриваемостта е нараснала, от 27.71 % за 2018 г. до 46.68 % за 2019 г. По-голяма част от престъпленията, близо 60 %, са извършени на териториите, обслужвани от Първо и Второ РУ, тоест в областния град и прилежащите населени места.
По отношение на отделните видове престъпления също се наблюдават положителни тенденции.
Престъпления против личността - заемат 6.2 процента от общия брой извършени престъпления, липсват извършени тежки умишлени убийства и други тежки престъпления против личността, каквито се явяват блудствата и изнасилванията. Най-голям дял в структурата на този вид престъпна дейност заемат различните видове телесни повреди – близо 50 %.
Престъпления против собствеността - традиционно продължават да заемат най-голям структурен дял в регистрираните престъпления. Те са най-често срещания вид посегателства над гражданите. Има положителна тенденция за намаление през тази година -  706 броя за 6 м. на 2018 г.,  546 броя за 6 м. на 2019 г. В същото време се наблюдава и значително нарастване в разкриваемостта на този вид престъпления – от 19.83 % за 2018 до 44.69% за 2019 г. Най-голям дял заемат кражбите – близо 75 % от всички извършени престъпления против собствеността, като и при тях има намаление с над 110 – 526 бр. /2018 г./, 410 бр. /2019 г./, както и много голям ръст в разкриваемостта им – от 19.77 % за 2018 г. на 50.49 % през тази г.
Забелязва се намаляване на броя на един друг вид тежки престъпления с висока обществена  опасност – грабежите.  За 2019 г. те са 11, а  за миналата 19, като разкриваемостта е нараснала. Освен това тези деяния са извършени предимно в областния град, имат уличен характер, липсва предкриминална връзка между извършителите и жертвите, предмет на деянията най-често са пари, златни накити, дамски чанти. По-голяма част от пострадалите от тези престъпления са жени. Регистрирани са и два въоръжени грабежа с хладно оръжие, единият от които разкрит, а по другия продължава разследването. Също така по отношение на грабежите, не са установени случаи с причинени физически увреждания на пострадалите.
Общественоопасни престъпления – запазва се динамиката при палежите /13 – 15 бр./, а изключително спокойна е обстановката по отношение на престъпленията, свързани с МПС: противозаконно отнети МПС – по 3 регистрирани случая за 2018 и 2019 г., като два от случаите тази година са разкрити; голям спад се наблюдава при кражбите на МПС – 12 са били документираните през 2018 г., а за 2019 година е регистрирана само една, която е разкрита.
Като положителна тенденция в работата на ОДМВР – Русе, ст.комисар Атанасов коментира дейността на служителите по противодействие на престъпленията, свързани с наркотици, тъй като този вид престъпност има по-особен характер и регистрирането на тези деяния зависи, предимно от проактивния подход на полицията. По-големия брой регистрирани такива престъпления говори за  по-голяма активност от полицейските органи в тази насока. През 2018 г. са регистрирани 44 такива деяния, а през тази 53. Задържани са 60 лица за разпространение на наркотични вещества през 2019 г., а миналата са били 51.
В работата по противодействието на телефонните измами се отчита намаляване на регистрираните извършени престъпления. През 2018 г. са регистрирани 18 телефонни измами, които са довършени /с предаване на парични суми и други ценности  от потърпевшите/ с щети на стойност 151 724 лв, докато през 2019 г. са регистрирани 12 такива случая с щети за 88 000 лв. Спад има и при регистрираните опити за телефонни измами - 12 /2018 г./, 6 /2019 г./. Благодарение на работата на служители от ОДМВР – Русе тази година са предотвратени и 4 телефонни измами на граждани на територията на Република Гърция, с което и щети за 20 000 евро. Същевременно служителите на областната дирекция, от всички подразделения, продължават активната разяснителна кампания сред населението в малките и по-големи населени места в областта. Директорът на ОДМВР – Русе изказа своята благодарност към представителите на медиите, за тяхната съпричастност по отношение на превенцията на този вид престъпна дейност.
Престъпленията и противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни лица, през първите 6 месеца на годината, заемат дял от 16.25 процента от всички регистрирани деяния, което е малко над средното за страната. Разкрити са 17 престъпления, регистрирани през тази и минали години, при което са установени като извършители 22 малолетни лица. 92 непълнолетни лица са били установени като извършители на разкрити тази година 115 престъпления (също регистрирани през настоящата и минали години). В много от случаите става въпрос за рецидив, тоест някои от лицата са извършили повече престъпления. Най-често извършваните от малолетни и непълнолетни са престъпленията против собствеността – кражби, присвояване, повреждане и унищожаване. Няма извършени тежки престъпления против личността от подрастващи.

 

През първите шест месеца на 2019 година се отчита подобрение по отношение на пътнотранспортната обстановка в региона. Това стана ясно от предоставената на брифинга днес информация от старши инспектор Стилиян Станев от сектор „Пътна полиция“ – Русе.
През периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. в Област Русе са регистрирани 451 ПТП при 138, от които са пострадали общо 176  души – 169 ранени и 7 загинали. В сравнение със същият период на 2018 г., общият брой на ПТП е намалял с 37, броят на ПТП с пострадали граждани е увеличен с 1, броят на ранени е намалял с 5, а броят на загиналите е намалял с 1.  През периода на територията на ОДМВР-Русе са настъпили 138 тежки ПТП, от които са пострадали общо 176 души – 169 ранени и 7 загинали.
В 97,63% от случаите причина за тежки ПТП са нарушенията на изискванията на ЗДвП допуснати от водачите на МПС. По тяхна вина са станали 134 ПТП с 165 ранени граждани и 6 убити. Поради друга причина 4 ПТП с 4 ранени. Нарушения на пешеходец 1 ПТП,  с 1 загинал. Най-често извършваното нарушение, довело до настъпване на тежко ПТП в региона от водачите е отнемане на предимство – 29 ПТП, при които са ранени 24 участника и 1 загинал. На следващо място е движение с несъобразена скорост - 24 ПТП, при които са  ранени 28 и 1 е убит. На  територията на Област Русе са регистрирани 6 тежки ПТП с участници употребили алкохол, с 10 ранени. Най-честите инциденти, регистрирани в областта са: сблъскване между МПС – 42 ПТП с 65 ранени и 2 убити; на следващо място е блъскане в крайпътно съоръжение, в препятствие на пътя, стълб, дърво, скат или предпазна ограда - 25 ПТП с 29 ранени граждани и 2 убити; следва блъскане на  пешеходец - 30 ПТП  с 30 ранени и 2 загинали.

Места със струпвания на ПТП за 2019 г. са:
1. бул.”Липник” -  кръстовището  с  ул. “Котовск” 
2. ул.”Доростол” - отсечката от ул.”Яребична” до ул.”Янтра”
3. бул.”Цар Освободител” - варианта “кръгово движение”
4. ул.” Борисова” - кръстовището  с  бул.” Мидия Енос”
5. бул.” Скобелев ” - отсечката от ул.”Муткурова” до бул.”Цар Освободител” 
6. ул. ”Плиска”- отсечката от ул.”Янтра” до  ул.”Тулча”
7. бул.”Хр. Ботев” - отсечката от комплекс “Св. Георги” до варианта за бул.”България”
8. бул.”България” - отсечката от вариантата с ул.”Шипка” до кръгово движение с бул.”Тутракан“

За първите 6 месеца на 2019 г. служителите на ОДМВР-Русе, работещи по контрола на движението, са установили 22 097 нарушения (16981 през 2018 г.). Съставени са 6788 акта (4721 през 2018 г.) и 14165 фиша (11240 през 2018 г.) Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден