До месеци Петрич ще има градски парк

Обработват се терените, върху които предстои озеленяване

До месеци Петрич ще има градски парк от предварително придобитата от държавата в собственост на Община Петрич площ за градския парк 54 дка. Според проекта, паркът на  Петрич, който се намира в централна част, ще разполага с всичко необходимо за отдих. Кметът Димитър Бръчков провери на място хода на строителната работа в парка. Към момента са извършени голяма част от дейностите в обекта, като се работи основно по вертикалната планировка. Приключени са дейностите по изграждане на осветителната мрежа, като са положени подземните съоръжения, приключва и работата по ВиК и поливната инсталация в обекта. Обработват се терените, върху които предстои озеленяване, направени са основите на двата паркинга. Готова е и основата на езерото, което ще бъде в градския парк. Зелените площи в градския парк ще бъдат 25 000 кв.м, 14 350 кв.м ще са пешеходните зони, 3 185 кв.м ще бъде езерото, 1 600 кв.м спортни площадки, 370 кв.м детски площадки. Предвидени са също фонтан, както и амфитеатър. За удобство на посетителите ще има и два паркинга – 4 200 кв.м. Изпълнител е фирмата „Обединение БГ КО-Петрич ДЗЗД“. Градският парк на Петрич ще има два входа и ще бъде една от най-големите придобивки за хората. От парка ще има достъп до новата спортна зала „Серафим Бързаков“, както и до площадката за обучение по безопасност на движението за деца.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен