Стартира ежегодният международен конкурс за включване на ромите в образователната система

Животът

15-04-2019, 15:03

Снимка:

Община Русе

Автор:

ruseutre.bg

Всичко от Автора

За академичната 2019 – 2020 година срокът за кандидатстване по обявения конкурс е до 15-ти май тази година

Областна администрация Русе информира, че Ромският образователен фонд обяви ежегодният открит конкурс за стипендии за подпомагане на студенти от ромски произход в 16 държави от Централна и Източна Европа. В България Ромският образователен фонд предоставя академична стипендия на над 170 ромски студенти годишно, които се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитирани български университети.

За академичната 2019 – 2020 година срокът за кандидатстване по обявения конкурс е до 15-ти май тази година.

Ромският образователен фонд е фондация със седалище в Будапеща, Унгария, чиято основна цел е да спомага за намаляването на разликата в образованието на ромите и неромите чрез политики и програми, които подпомагат качественото образование на ромите, включително и десегрегацията на образователната система.

Основен приоритет на организацията е подпомагане изработването и осъществяването на образователни политики, които да допринесат за включването на ромите в образователната система.

Повече информация за Ромския образователен фонд и съответно обявения конкурс може да бъде намерена на следния уеб адрес: http://www.romaeducationfund.hu/romski-obrazovatelen-fond-stipendiantski-programi-0.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)