Отворени са офертите за надзор при рехабилитацията на 9,3 км от третокласния път Гулянци - Долна Митрополия

Ще бъде изцяло подменена пътната настилка, хоризонталната маркировка, пътните знаци и ограничителните системи

Отворени са офертите на участниците в обществената поръчка за избор на строителен надзор при рехабилитацията на 17 км пътища в Северна България. Със средства от програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г. и държавния бюджет основно ще се ремонтират 7,7 км от второкласния път II-81 Берковица - Монтана (от км 86+289 до км 94+000) и 9,3 км от третокласния път III-118 Гулянци - Долна Митрополия (от км 14+786 до км 24+150).

На път III-118 Гулянци - Долна Митрополия, в отсечката Долна Митрополия - Победа - Подем, ще бъде изцяло подменена пътната настилка, хоризонталната маркировка, пътните знаци и ограничителните системи. Ще бъде ремонтиран и мостът над р. Барата в град Долна Митрополия, който е с дължина 10 м. Индикативната стойност на строителния надзор при ремонта на отсечката е 173 936 лв. без ДДС.

Отворените оферти, по реда на постъпването им в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“, са на:

  • „Трафик Холдинг“ ЕООД;
  • „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД;
  • „РУТЕКС“ ООД;
  • Обединение „Пи Ес – СТРОЛ“, в което са: „Пи Ес Консулт“ ЕООД и „СТРОЛ 1000“ АД;
  • „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД;
  • Обединение „БУЛ ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДЗЗД, с участници: „БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ“ ЕООД и „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
  • „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД.


Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов