ЮЗДП домакинства националното откриване на Седмицата на гората

Мотото е "140 години история и традиции в грижата за бъдещето на гората!”

Югозападното държавно предприятие е домакин на националното откриване на Седмицата на гората, която тази година се отбелязва за 95-ти път в дните от 1-7 април. Мотото е „140 години история и традиции в грижата за бъдещето на гората!”.
Официално началото на седмицата ще бъде дадено днес от 11.00 часа в Драматичен театър „Никола Й. Вапцаров” - Благоевград. В събитието ще участват официални лица, лесовъди и служители от горската система на страната, гости и представители на ведомства и институции. Традиционно ще бъдат връчени наградите „Лесовъд на годината“ и „Служител по контрола и опазването на горските територии“ за 2018 година. Символичното залесяване ще се извърши в естествена горска среда край с.Горно Хърсово, района на „ДГС Благоевград”.
На 2 април, в землището на с.Куртово Конаре, община Стамболийски, ЮЗДП ще представи най-новото си териториално поделение - „Държавно ловно стопанство Кричим”. В края на миналата година с решение на правителството стопанство Кричим беше предоставено за безвъзмездно управление на предприятието.
На 3 април, в държавен горски разсадник с.Локорско, в района на „ДГС София”, ЮЗДП представя първата в България автоматизирана поточна линия за производство на контейнерни фиданки за горското стопанство. Модерното съоръжение с капацитет над 1 милион броя фиданки годишно и свързана инфраструктура са доставени с финансовата подкрепа на програма LIFE 2016 на ЕК по проект, изпълняван съвместно с Горската  семеконтролна станция - София.
На 4 април, в землището на тетевенското с.Голям извор, служители на централното управление на ЮЗДП ще залесяват 3000 фиданки от цер върху 5 дка  площи, освободени след проведени санитарни сечи. Същия ден край софийското село Нови хан служители от „ДГС Елин Пелин”, съвместно с РДГ София и ученици ще залесяват върху горски територии след повреди от върхов корояд. Същия ден ЮЗДП е домакин на традиционното залесяване от служители на МЗХГ, ИАГ, партньорски организации, журналисти.
На 5 април от 10.00 часа пред сградата на „ДГС Благоевград” започва безвъзмездно предоставяне на 500 бр. семенищни фиданки за залесяване на граждани. Фиданките са от видовете червен дъб, липа, бреза, люляк и са произведени в горския разсадник на стопанството.
Седмицата на гората се чества от 1925 година. Тогава в България се провежда първият празник на залесяването. Девет години по-късно стажант-лесовъдът Георги Минков предлага честването да продължи цяла седмица.
След Втората световна война, през 1956 г., празникът е възстановен. Оттогава датира традицията той да се провежда в първата седмица на април.
Програмата с инициативите е публикувана на интернет страницата на ЮЗДП – www.uzdp.bgСнимка на Деня

Щрихи от Плевен