23 проекта получават финансиране по програма „Знание и растеж“

Фондация „Русе – град на свободния дух“ обяви класирането от конкурса за проекти по програма „Знание и растеж“ за 2019 година. Той се провежда по инициатива на Фондация „Русе – град на свободния дух“ с подкрепата на Фондация „Еконт“.  По програмата за 2019 година са одобрени 23 проекта, които ще получат финансиране на обща стойност 107 299,38 лв., а общата стойност на проектите е 197,913,83 лв. Одобрените проектни идеи са в областите: наука, образование, нови технологии, личностно израстване и история.

Това реши комисия, определена с решение на Управителния съвет в състав:

д-р Страхил Карапчански – Председател на УС на Фондация „Русе – град на свободния дух“

Ирена Петрова – член на УС на Фондация „Русе – град на свободния дух“

Мария Георгиева – член на УС на Фондация „Русе – град на свободния дух“

Елена Минкова – Изпълнителен директор на Фондация „Русе – град на свободния дух“

Селекцията беше извършена на два етапа:

Проверка на административното съответствие и допустимост;

Оценка на проектното предложение по определени критерии:        

Проектът да има връзка с приоритетния фокус                              

Проектът да показва ясно с какво и как ще е полезен на хората           

Проектът да е с ясно измерими цели                                                  

Проектът да създава условия за развитие на човешкия потенциал

Проектът да има практическа приложимост и обществено значими резултати        

Проектът да обединява различни институции и организации в постигането на обща цел                                                                                                               

Проектът да не предвижда дейности, които получават финансова подкрепа от общината и държавата                                                                           

Проектът да има подробен и реалистичен план-график на дейностите за изпълнение на  проекта                                                                                       

Проектът да има реалистичен бюджет и пълен набор от необходими документи    

Проектът да предвижда собствен финансов принос от страна на кандидатстващата организация

Проектът да предоставя възможности за продължение (устойчивост на проекта)

С приоритет бяха разгледани проекти, които обединяват повече от три институции или организации, предлагат над 50 % собствен финансов принос и  дават възможност за достъп до знания и развиване на умения на възможно най-много хора.

В рамките на конкурса „Знание и растеж“ във фондацията  постъпиха общо 39 проекта на обща стойност 407 756,50 лв.   Исканата от Фондация „Русе – град на свободния дух“ сума е в размер на 227 717,77лв.

В конкурса участваха 27 кандидати, някои от тях с повече от един проект. Сред кандидатите бяха Русенски университет „Ангел Кънчев“, местни училища, училищни настоятелства, читалища, както и неправителствени организации от Русе, София, Варна и Своге.

Пълният списък с одобрените за финансиране проекти, е публикуван на сайта на Фондацията – www.free-spirit-city.euСнимка на Деня

Щрихи от Плевен