Спад в престъпността и ръст в разкриваемостта отчита ОДМВР - Русе за 2018 г.

Днес се проведе годишен отчет-анализ за работата на ОДМВР – Русе през изминалата 2018 година, на който бяха обсъдени общите резултатите от дейността дирекцията, обстановката в региона, както и реализираните от служителите конкретни мерки в отделните направления. 

Добра оценка за работата на служителите от русенската дирекция, от името на ръководството на МВР, даде зам.-главният секретар главен комисар Георги Арабаджиев, който участва в работното съвещание заедно със старши комисар Стоян Темелакиев,  зам.-директор на ГДБОП. На отчета присъстваха още заместник-областният управител на Русе Валентин Колев, ръководители на структури в Община Русе, административният ръководител на Окръжна прокуратура - Русе, директорът на ТД ”Национална сигурност”- Русе, директорът на РДГП-Русе, началникът  на ТС „БОП- Русе, Разград”, директорът на РДПБЗН-Русе и ръководни служители в областната дирекция.

Старши комисар Теодор Атанасов, директор на ОДМВР – Русе, представи резултатите от дейността за 2018 година, предприетите и реализирани мерки по приоритетите на вътрешното министерство в различните направления на работа, отчитайки спецификите на региона. Той очерта и акцентите за текущата година.

За едногодишния период са били регистрирани по-малко престъпления - общо 2495 (2292 криминални и 203 икономически), спрямо 2017 г., когато броят им е бил 2596 (2286 криминални и 310 икономически), а разкриваемостта е увеличена с 8.2 пункта - до 45.53% за 2018 г., при 37.33% за 2017 г.

Престъпленията против собствеността продължават да заемат най-голям дял в структурата на криминалната престъпност - 55.26%, следвани от общоопасните - 25.74 %, престъпленията против личността - 4.51 %, против стопанството - 4,43%, против реда и общественото спокойствие - 3.78% и т.н.

През 2018 г. са установени по-голям брой извършители на престъпления – 1638, с 264 повече от 2017 г. Данните сочат още и намаление в броя на извършените престъпления в съучастие, като съответно е нараснал броят на индивидуално извършените престъпления. Наблюдава се промяна в дяловото разпределение между категориите извършители, като трите най-големи групи извършители са: 18-30 г., над 40 г. и 31-40 г.

За годината са регистрирани 5 умишлени убийства, които са разкрити. Отчита се известно увеличение в случаите на телесни повреди (чл.128-135 от НК) - от 68 на 95, но разкриваемостта е нараснала от 26,47 % на 43,16 %. При кражбите се наблюдава тенденция към намаляване на взломните, а има повече случаи на домови кражби, осъществени без следи от взлом и кражби на вещи и части от МПС. Значително намаление има при грабежите. През 2018 г. са регистрирани 28 случая, с 22 по-малко от 2017 г., като са разкрити 13 от тях и разкриваемостта е нараснала с около 14%. 

По отношение на телефонните измами статистиката сочи относителна устойчивост в броя на регистрираните случаи, които през 2018 г. са 65 /25 опита и 40 довършени/, а за 2017 г. - 63 /27 опита и 36 довършени измами/. През 2018 г. щетите /354 755 лева/ нанесени на гражданите, като цяло надхвърлят два пъти тези за 2017 г. /290 750 лева/. В резултата на активните действия на русенската полиция обаче през миналата 2018 са предотвратени щети за около 120 000 лева и над 11 000 евро, включително и на чужденци от съседни държави. Установени и задържани са общо 19 лица - 8 извършители и други 11, изпълняващи ролята на куриери/„мулета“. През 2018 г. в общия брой на регистрираните общоопасни престъпления (палежи, посегателства над МПС, притежание на оръжие, престъпления по транспорта и др.) има спад и повишена разкриваемост.

В русенската областна дирекция през 2018 г. активно продължи и работата по противодействие на престъпленията, свързани с производството, употребата и разпространението на наркотични вещества, което доведе до много по-добри резултати. За годината на територията на ОДМВР-Русе са регистрирани общо 98 досъдебни производства и преписки, свързани с наркотици (55 - 2017 г.), с установени 107 извършители (30 – 2017 г.) .

Спад бележи статистиката при регистрираните икономически престъпления с близо една трета от 310 през 2017 г. на 203 през 2018 г., а разкриваемостта на този вид престъпност е нараснала до 36.95%, което е със 17 % повече от 2017 г. В резултат на активната работа по противодействие разпространението на акцизни стоки без бандерол през 2018 г. в подразделенията на ОДМВР-Русе са иззети 12893 къса цигари, 420.3 килограма нарязан тютюн, 100.9 литра алкохол. Образувани са 12 досъдебни производства и 19 преписки.

По отношение на пътнотранспортния травматизъм се наблюдава намаление по всички показатели, в сравнение с 2017 г. За 2018 г. в Русенска област общият брой пътни произшествия е намалял с 362, броят на тежките ПТП с 4, броят на пострадалите лица също - с 18 на ранените и с 2 на загиналите. За 2018 г. на територията, обслужвана от ОДМВР – Русе са регистрирани 1083 ПТП, като при 331 тежки ПТП са пострадали общо 435 души – 420 ранени и 15 загинали. Значително се е завишила и административно-наказателната дейност на дирекцията в това направление, като са установени общо 36317 нарушения на пътя (22097 – 2017г.). Съставени са над 14 000 повече фишове и актове за установяване на административни нарушения - 8820 акта (6788 – 2017г.), 26178 фиша (14165 – 2017г.).  

През настоящата година усилията на служителите от ОДМВР – Русе ще бъдат насочени към повишаване ефективността в противодействието и превенцията на т. нар. “битова престъпност”, с акцент върху малките населени места и рисковите групи; намаляване на пътнотранспортния травматизъм и подобряване на безопасността, контрола и организацията на движението по пътищата; противодействие на икономическата престъпност, с акцент контрабанда, измами, злоупотреби с ДДС, престъпления с акцизни стоки, корупция и други, ощетяващи държавния бюджет; противодействие срещу наркоразпространението и кражбите.

Висока оценка за работата на служителите от дирекцията и за изключителното добро взаимодействие между институциите в Русе дадоха присъстващите на отчета представители на прокуратурата, областната администрация, общината и другите структури на МВР.Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден