Модернизират ВиК инфраструктурата в малките населени места

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров в качеството си на председател на Асоциацията по ВиК проведе редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД Русе.

По време на заседанието бяха единодушно приети годишния отчет за дейността на Асоциацията през 2018 г., отчета за изпълнението на бюджета и  годишния финансов отчет за изминалата година, както и бюджета за настоящата 2019 г.

Що се касае до приемане изпълнението на бюджета за 2019 г. беше отчетено, че през предходната година Асоциацията по ВиК-Русе е разходвала средствата предпазливо и пестеливо. Също така стана ясно, че за периода на изминалата година са направени разходи в размер на малко над 54 500 лв., като общата икономия в края на годината възлиза на 11 701 лв.

Освен това за 2019 г. е предвидено разходната част на бюджета да възлиза на общо 53 558 лв., т.е. с 953 лв. по-малко от фактически отчетените разходи за изминалата година. Очакваната икономия в края на тази година е предвидено да осигури необходимите разходи за първия месец на идната 2020 г., т.е. до осигуряването на новото финансиране за следващата година. Общото финансиране на ВиК асоциацията за 2019 г. възлиза на 42 857, 14 лв., като 65% от него представляват вноските на общините от региона. Съответно най-голям дял от вноските се пада на община Русе 19 842,85 лв., а най-малък на община Ценово 702, 86 лв.

По време на среща беше отчетено и, че се очаква през следващия програмен период фокусът да бъде поставен върху развитието и рехабилитацията на ВиК инфраструктурата в малките населени места.

В заседанието участваха още заместник областният управител на област Русе г-н Валентин Колев, главният секретар на ВиК асоциацията г-н Пламен Спасов, представители на общините от региона, както и управителят на ВиК оператора д-р. инж. Сава Савов.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"