Пациенти от Ценово ще получават видеоконсултации с лекари от „Медика“

С него може да се осъществят видеоконсултации в реално време между пациент и лекари-специалисти

В залата на пенсионерския клуб „Млади сърца“ в Ценово вече е монтирано мобилно презентационно устройство, предоставено от лечебни заведения „Медика“. С него може да се осъществят видеоконсултации в реално време между пациент и лекари-специалисти. По мнението на експерти алтернативните начини за контакт със здравни специалисти придобиват все по-голяма популярност в развитите европейски страни и Америка. Вече успешно се проведоха и първите тестове на платформата.

„В малките населени места липсата на медицински специалисти се усеща изключително осезателно. Много често хората остават без необходимата и навременна здравна информация. Новата дигитална услуга изцяло отговаря на потребностите и интересите на населението за достъпност и равнопоставеност“, сподели Ина Илиева, старши експерт „Социални дейности и здравеопазване“ в община Ценово, която е преминала обучение за работа с устройството.

На потребителите може да бъде дадено насочващо мнение от здравен специалист, препоръка за конкретни изследвания или да се проведат консултации с определен специалист. С платформата медиците могат по–лесно да проследят хода на лечението и да наблюдават хронично болни. По този начин се пести време и средства особено на жителите в отдалечените населени места на областта. Категорично е становището на лекарите, че видеоконсултацията няма претенция да замести реален медицински преглед. Тя може да бъде полезна при проследяване на лечение, обратна връзка и консултация с лекар.

„Системата обаче може да функционира пълноценно след известни промени в българското здравно законодателство. Очакваме и точният график на медицинските специалисти, за да стартират консултациите в реално време“, допълни още Ина Илиева. В бъдеще се предвижда към устройството да могат да се монтират и важни уреди за проследяване на състоянието на пациентите. Предвидено е да могат да се правят кръвни изследвания и кардиограми. Така медиците в реално време ще имат точна представа за здравния статус на човека, който стои от другата страна на връзката. Създателите на платформата очакват да се оформи лично електронно здравно досие на пациентите и всеки лекар да има достъп до него.

С подобни устройства се снабдиха още две общини в Русенска област – Две могили и Ветово, в които няма лечебно заведение.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)