Правнукът на Ботев посети Русе

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров се срещна с правнукът на великия поет и революционер Христо Ботев и председател на Общонародна фондация „Христо Ботйов“ г-н Боян Ботйов.

По време на срещата двамата дискутираха възможностите за съвместно сътрудничество, изразяващо се в провеждането на общи инициативи не само в русенския регион, но и в страната.

Необходимо е да бъде отбелязано, че споменатата фондация е единствената неправителствена организация, която работи за запазване на паметта и творчеството на поета, а също поддържа и родовата къща на даскал Ботьо Петков в Карлово, превърната през 1995 г. в музейна експозиция. Също така организацията  връчва и ежегодни национални награди и открива паметници и паметни знаци на войводата и негови съратници в България и чужбина.

Дейността на фондацията е насочена изцяло към укрепване на символите на националната ни гордост чрез увековечаване образа на един от най-светлите герои в нашата история, както и на възрожденските дейци, свързани с него.

Освен споменатото по-горе, фондацията предоставя и възможност на всеки желаещ да си закупи книги, свързани с творчеството и делото на Христо Ботев.

Не на последно място беше коментирана и възможността за изграждане на паметник на Ботев в Русе.