Ученици от Младежкия парламент се запознаха с технологиите на бъдещето в Русенския университет

В зала 2Г.302 в Русенски университет „Ангел Кънчев" се проведе обучителен семинар на тема: „Технологии на бъдещето: Интернет на нещата и Изкуствен интелект". В събитието взеха участие представители на Младежкия парламент към Общински младежки дом. Преподаватели и докторанти от катедра „Телекомуникации" на факултет „Електротехника електроника, и автоматика" изнесоха много атрактивна лекция за съвременното състояние на информационните и комуникационни технологии, които са намерили своето приложение в сферата на Интернет на нещата и Изкуствения интелект. В края на обучението всички присъстващи получиха сертификат за завършен курс на обучение в сферата на новите технологии.

Обучението бе посрещнато с изключителен интерес и по скоро се превърна в отворена дискусия между учениците и лекторите. Задаваха се интересни въпроси и се коментираха съвременните системи свързани с концепцията за Интернет на нещата и нейното приложение в заобикалящия ни свят. Интернет на нещата е една от технологиите, която се характеризира с изключително бързо развитие и растеж в различни сектори на бизнес средите. Интернет на нещата е определян като една от технологиите на следващата  индустриална революция, тъй като променя начина, по който хората взаимодействат с обкръжаващата ги среда. Интернет на нещата е не просто технология, която позволява свързване на всичко, което ни заобикаля в една обща система, а също така е и платформа за събиране, визуализация и анализ на данни акумулирани от тях. Тази технология дава възможност да се автоматизират различни процеси в полза на човешкия труд; позволява изграждането на публично достъпни и споделени бази от данни, където всеки потребител може да извлича полезна информация; променя в положителна посока начина, по който хората се живеят. И това са само примери от многобройните приложения на тази нова концепция, която обхваща почти всички аспекти от човешкия живот, дори технологиите ориентирани към медицината и човешкото здраве.

По време на презентацията бе зададен интересен въпрос: „Видяхме ползите и плюсовете на тази нова концепция, но какви са минусите?". Разбира се както всяка нова технология, така и Интернет на нещата е свързана с различни предизвикателства. Лекторите определиха проблемите не като недостатъци, а като предизвикателства, които могат да се решат. Като предизвикателство пред Интернет на нещата бе изтъкната сигурността и защитата на данни.