Одобрено е финансирането на публична общинска инфраструктура в Русе

Правителството одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. От бюджета на Министерството на икономиката ще се предоставят средства на Община Русе за изграждане на елементи на общинска инфраструктура, насърчаващи и реализацията на инвестиционният проект на „ВИТТЕ Аутомотив България“ ЕООД.

Новоизградената инфраструктура ще бъде публична собственост на Община Русе и ще се бъде общодостъпна за ползване. Довеждащият път представлява асфалтова инфраструктура с приблизителна минимална дължина около 100 м. Тази връзка е част от общински път и в бъдеще ще се свърже към общата вътрешна пътна мрежа на Източна индустриална зона - Русе, като осъществява връзка на околните парцели, които са част от същия ПУП.

С изграждането на елементите от общинската пътна инфраструктура ще се постигне икономически и социален ефект в общината като се създадат благоприятни условия за привличане на нови български и чуждестранни инвеститори. Това ще позволи разширяване на самата индустриалната зона, което ще доведе до разкриване на нови работни места.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"