Ръководството на ОДМВР – Русе проведе работни срещи с кметове на населени места в областта

Ръководството на ОДМВР – Русе проведе работни срещи с кметове на общински центрове и населени места в Русенска област.

Директорът на ОДМВР – Русе старши комисар Теодор Атанасов и заместникът му комисар Илиян Енчев днес се срещнаха с кмета на Община Русе Пламен Стоилов. Те обсъдиха взаимодействието между местната власт и полицията при обезпечаване на реда и сигурността, както и осигуряването на безопасността по пътищата във връзка с провежданите протестни шествия и други граждански прояви през последните дни, с цел обезпечаване на безпрепятственото провеждане на предстоящите подобни събития, за да не бъде допуснато ограничаване на демократичните права на гражданите и да се гарантира добър обществен ред.

Подобни срещи днес се състояха и между началниците на всички районни управления при ОДМВР – Русе с кметове или техни заместници в Русенска област.

Проведените до момента заявени протестни действия в Русе и областта са преминали при добър обществен ред, при спазване на законите и указанията на полицейските служители. 

Там където протестите са заявени в общините и е спазен редът, полицейските служители ще организират движението, за да не се създава затруднение на останалите граждани и ще съблюдават стриктно за опазването на обществения ред и законите.

От ОДМВР – Русе е създадена организация за недопускане на нерегламентирани действия, провокации и прояви, които ограничават правата и свободите на останалите граждани или нарушават законите. Служителите на реда ще действат съобразно правомощията си. От полицията припомнят, че няма протест, който да разрешава блокирането на магистрали и главни пътища, законите трябва да важат за всички и в този смисъл е задължително спазването на дадените от служителите указания.

Опазването на добър обществен ред е условие за гарантиране на сигурността, живота и здравето на всички хора.