Ректорът и Председателят на Общото събрание на РУ бяха удостоени със званието Почетен гражданин на град Видин

ректорът на Русенския университет – чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев и председателят на Общото събрание на висшето училище – проф. д-р Велизара Пенчева получиха най-високото отличие на Общината - Почетен гражданин.

Титлата им бе присъдена след решение на Общинския съвет за приноса им в изграждането на Филиала на Русенския университет в гр. Видин и за развитието на висшето образование в региона, а също така и за високи научни постижения и международно признание.

Кметът на Община Видин – г-н Огнян Ценков връчи на удостоените почетни грамоти и значки на града, а председателят на Общинския съвет – г-н Генади Велков им подари плакети.

Професор Белоев сърдечно благодари за високото отличие и за съвместната дейност по изграждане на филиала на кмета на града, на председателя на Общинския съвет, на настоящия областен управител – г-жа Албена Георгиева и на нейния предшественик – г-н Момчил Станков, на народните представители, подкрепили инициативата, на ръководството на Районното управление на образованието, директорите на училища, ръководителите на фирми и институции, както и на всички, подпомогнали този процес.

„Вече имаме устойчива структура и близо 500 студенти, което ни дава увереността спокойно да гледаме напред", с удовлетворение подчерта ректорът на Русенския университет.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен