Проф. Александър Сладковски стана носител на почетното звание „DOCTOR HONORIS CAUSA на Русенския университет"

Професорът в Силезийския технологичен университет в Катовице, Полша – Александър Сладковски беше удостоен с почетното звание „DOCTOR HONORIS CAUSA на Русенския университет „Ангел Кънчев" на тържествено заседание на Академичния съвет. Проф. Сладковски е 45-ят носител на Почетното звание. За отличието той бе номиниран от проф. д-р Велизара Пенчева – председател на Общото събрание на Русенския университет, доц. д-р Васко Добрев – декан на Транспортния факултет и проф. дтн Росен Иванов. Проф. Сладковски получи почетното звание заради богатата си преподавателска и научноизследователска дейност, а мотиви за удостояването му са неговият принос за развитието на транспортната наука и логистиката в международен мащаб, за интернационализацията на образованието и за подпомагане на научноизследователската дейност и учебния процес на Русенския университет.

Тържественото заседание на Академичния съвет бе водено от ректора чл.-кор. проф. Христо Белоев, а на него присъстваха първият секретар на посолството на Република Полша – Якуб Флашински и зам.-ректорът на Силезийския университет – проф. Богуслав Лазарас.

След удостояването си с почетното звание „DOCTOR HONORIS CAUSA на Русенския университет" проф. Сладковски произнесе академично слово, в части на български, полски, английски и руски език. посветено на сътрудничеството между учени, университети, региони и държави. Проф. Сладковски се обърна към младите учени с препоръката да не се отказват пред трудностите, които срещат по пътя си, да се стремят към сътрудничество със свои колеги в чужбина и да си поставят високи цели. В обръщението към хабилитирания състав беше посочено, че е много важно да се създават условия за разпространение на научната информация „Научните изследвания в нашите страни не са по-лоши от изследванията на учени от западните държави. И дори причината не е, че няма добро финансиране, макар че бюджета на Масачузетския технологичен университет превишава бюджета на някои държави. Например през 2014 година само разходите на бюджета на института за изследвания само за военна тематика е около 1 милиард долара. Главното, е в разпространение на актуална научна информация, която да е достъпна за широк кръг учени в международен мащаб".

Преди церемонията в Русенския университет проф. Сладковски се срещна с Н.Пр. Кшищоф Краевски, посланик на Република Полша в България.

За проф. Александър Сладковски:

Александър Сладковски е роден през 1956 г. в Днетропетровск (Украйна). Завършва Държавния университет в Днепропетровск (DSU) във факултет „Механика и математика", а още като студент се занимава с научна работа под ръководството на проф. Мосаковски от Украинската национална академия на науките. Започва работа като инженер в Лабораторията по проблемни научни изследвания на устойчивостта и надеждността на конструкциите в същия университет. Работил е в Лабораторията по диагностика на холография в DSU като ръководител на изследователския сектор, след това е старши изследовател в лабораторията по изследване на икономиката на околната среда и асистент в катедра "Математическо изследване на софтуер". Води лекции и семинари по програмиране и методи за изчисляване. В Националната металургична академия на Украйна той е отговорен изпълнител на редица изследвания по теми на железопътната мрежа и индустриалните превозни средства. Успоредно с това води лекции и семинари със студенти..

От 2000 г. проф. Сладковски свързва научната си кариера със Силезийския технологичен университет – Катовице, Полша. През 2007 г. е избран за професор там, а от 2009 г. ръководи катедра Логистика и индустриален транспорт, преобразувана в последствие в Логистика и авиационна техника. Научните му постижения в областта на транспорта и логистиката, са оценени в Полша, Украйна и Русия и редица европейски държави. От 2006 г. е главен редактор на международното научно списание "Транспортни проблеми" (Scopus), член е на редакционните колегии на няколко научни списания, както и координатор, председател, заместник-председател и член на програмните научни комитети на редица  международни научни конференции.

От 2009 г. проф. Александър Сладковски работи активно с Транспортния факултет на Русенския университет за научното развитие на докторантите и младите учени, в съвместни научни изследвания и мобилности на преподаватели и студенти. Той е международен експерт за оценяване качеството на образованието в редица агенции в чужбина, като през 2018 г. е избран за експерт и в НАОА на Република България.Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден