Кметът Стоилов подписа договора за финансиране на проекта за ремонт на Пантеона на възрожденците

Общата стойност на проекта за двата партньора е 2 790 457, 44 лв

Днес, 30 юли 2018 г., в град Кълъраш, Румъния, кметът на Община Русе г-н Пламен Стоилов и зам.-кметът на Община Гюргево г-н Йонуц Чоака подписаха договора за финансиране на проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал  в Еврорегион Русе-Гюргево“. Проектът, който двете общини съвместно разработиха, се осъществява по Програма „Interreg V-A Румъния–България” 2014 - 2020 г., Приоритетна ос 2 „Зелен регион“, Специфична цел 2.1 „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство“. Продължителността му е 36 месеца.    

Дейностите за Русе включват ремонт на сградата и околното пространство на Пантеона на възрожденците, в частност: укрепване на конструкцията на главния вход и отводняване, вътрешни ремонтни работи, външна топло и хидроизолация, външно и вътрешно осветление, почистване и подмяна на позлатата на купола. Националният паметник също така ще бъде оборудван с модерна мултимедийна техника. В румънската си част проектът предвижда облагородяване на околните пространства край крепостта в Гюргево. Проектът включва още създаване на интегриран туристически маршрут, каталог и уебсайт, които да представят значими културни забележителности в Еврорегион Русе-Гюргево. Ще бъдат създадени общ план за управление на културното наследство в трансграничния регион, обща маркетингова стратегия и съвместна информационна кампания.

Общата стойност на проекта за двата партньора е 2 790 457, 44 лв. Безвъзмездните финансови средства за Община Русе са в размер 1 815 338, 71 лв.

С  реализацията на този проект Община Русе ще продължи своята политика за утвърждаване на града и региона като привлекателна туристическа дестинация и създаването на нови и атрактивни туристически продукти. Всички четири проекта, депозирани от Община Русе по Програмата за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България“ 2014-2020 г., бяха одобрени за финансиране. Партньори от румънска страна са администрациите на Община Гюргево и Окръжен съвет – Гюргево.Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден