Проведе се Национална среща за връщане в училище на отпадналите ученици

Снимка:

Областна администрация

Автор:

ruseutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

В нея участва и зместник областният управител на област Русе Валентин Колев участва

Заместник областният управител на област Русе Валентин Колев участва в националната среща с Координационното звено по механизма за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Заседанието беше открито от министър-председателят Бойко Борисов.

Той постави акцент върху това, че ангажиментите в сферата на образованието са водещи за правителството, защото по-качественото образование води до по-добра квалификация, а съответно и до по-висок брутен вътрешен продукт. Според него усилията трябва да се увеличат и всички деца да бъдат обхванати в детска градина и училище и затова призова всички звена на администрацията да подпомагат работата по междуинституционалния механизъм.

По време на срещата беше представен напредъка в работата на екипите по обхват в страната. Отчетено беше намаляване броя на отпадащите ученици. Посочено беше, че към момента са извършени 216 904 обхода на адреси и са били потърсени 197 659 деца и ученици. Резултатите сочат, че по-голямата част от тях са заминали със семействата си в чужбина, а върнатите обратно в системата до момента са 23 898. Броят на повторно отпадналите е 2124, от тях 708 са напуснали пределите на родината, а 235 са навършили 16 годишна възраст. Също така екипите не са успели да запишат в клас 9357 деца, като с подновяването на дейностите по механизма през периода август – септември ще се работи приоритетно за обхвата на тези ученици, на още около 4000 новоотпаднали, които са в България, както и за ранния обхват на деца на възраст 5, 6 и 7 г.

В заседанието, което се проведе вчера, 18.07.2018 г.,  в Гранитната зала на Министерски съвет, участваха още заместник-министър председателят Томислав Дончев, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, министърът на вътрешните работи Валентин Радев, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, областни управители и техните заместници от цялата страна, както и представители на регионални структури на МОН, МТСП, МВР, и социални партньори.

На територията на област Русе за учебната 2016/2017 г. са отпаднали общо 486 ученици, като най-много са от Русенско – 255, следвани от Бяла – 62 и Ветово – 41, а най-малко в Ценово – 15.

Към 17.04.2018 г. в платформата „Посещаемо и безопасно училище“ фигурират имената на  2272 деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. За 1541 от тях е установено, че живеят в чужбина,  566 не са открити на подадените от ГРАО адреси. Към средата на април тази година 121 деца и ученици в задължителна училищна възраст не са обхванати в образователната система, независимо от усилията на екипите за обхват.