Зам.-кметът Иван Григоров посрещна ученици от Санкт Петербург

Групата гостува за една седмица на училището за европейски езици, за да се срещне с колегите по английски ези

По линия на двустранния обмен между Средно училище за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“ в Русе и Средно езиково училище №38 от Санкт Петербург, на 22 юни в Русе пристигнаха ученици от 5 и 6 клас, водени от преподавателя си по английски език. Групата гостува за една седмица на училището за европейски езици, за да се срещне с колегите по английски език, като основна тема са въпросите, свързани с методологията на преподаване на чужди езици у нас и в Русия.

През изминалите няколко дни, гостите се запознаха с българската култура и история, посетиха Шипка, Велико Търново и Етъра.

Днес, в кабинета на зам.-кмета по хуманитарни дейности в Община Русе г-н Иван Григоров, децата, придружени от г-жа Маша Станчева, преподавател по руски език в русенското училище, се запознаха със структурата на Община Русе и работната среда в институцията. Те разказаха за постиженията си в сферата на чуждите езици на г-н Григоров, който изтъкна значимостта на езиковата подготовка от ранна детска възраст, която играе съществена роля в успешната реализация на човек в бъдеще.