Областният управител ще участва в обсъждането на регионалния план за развитие на Северен централен район

Заседанието ще се проведе на 26.06 в сградата на община Габров

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров ще участва в съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северен централен район.

По време на заседанието ще бъдат представени и обсъдени годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район за 2017 г., както и актуална информация относно напредъка по изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Заседанието ще се проведе на 26.06.2018 г. (вторник) в сградата на община Габрово.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен