Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка в администрациите“

Новините

05-06-2018, 14:55

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Евродепутатът Илхан Кючюк организира семинар за за земеделския сектор в Русе

Инициативата се реализира от Института по публична администрация, с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“

В Областна администрация Русе започна проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“. Целта   е постигане на непрекъснато подобрение и висок обществен резултат от административните дейности на ОА Русе в съответствие с принципите за цялостно управление на качеството в публичния сектор и най-добрите европейски практики.

Общата рамка за оценка е инструмент за цялостно управление на качеството, който дава възможност за усъвършенстване на организацията, като използва знанието и възможностите на хората в нея. Чрез CAF (Common Assesment Frameowrk) администрацията ще получи възможност за допълнително усъвършенстване на силните страни, както и за набелязване и реализиране на мерки за подобряване на дейността й в различни сфери.

Първоначалната фаза на процеса ще продължи шест месеца, а конкретната цел е оценка на ефективността и ефикасността в работата на институцията. През втория етап, на база извършената оценка, ще бъдат разработени и приложени организационно-технически мерки за оптимизиране на определени процеси в работата на администрацията. Идеята е прилагането на  модела да подобри цялостната дейност на организацията и резултатите, които тя постига.

Инициативата се реализира от Института по публична администрация, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Интегрирането на CAF ще обхване общо 48 администрации до края на 2018 г., сред които 20 общини, областни управи, министерства, агенции и други институции. Предвижда се обучените да бъдат близо 700 души и 40 консултанти.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен