Лятно училище по европейска интеграция за русенски студенти

Дунав

30-05-2018, 13:04

Снимка:

АПИ

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Русе в зората на Освобождението или Русе, когато беше Русчук

Пътуващата школа е практическо обучение по актуални европейски политики

В късния следобед на 29 май 40 студенти с високи академични постижения от бакалавърски и магистърски програми по Европеистика и по Евроатлантическа и глобална сигурност отпътуваха за участие във вече станалото традиционно Лятно училище по европейска интеграция, организирано от БРИЕ.

Пътуващата школа е практическо обучение по актуални европейски политики в рамките на Европейското младежко събитие на Европейския парламент в Страсбург на 1 и 2 юни. То включва както дискусии и посещения в европейски институции, така и културна програма. Студентите, които отпътуваха, са сред най-активните по време на обучението си по специалностите в катедра „Европеистика и международни отношения“. Те са наградени по повод първото българско председателство на Съвета на ЕС и отбелязването на 25-годишнината от създаването на първата специалност „Европеистика“ в България, което започва именно в Русенския университет.

Тази година в поредицата от събития ще бъде отбелязана и 15-годишнината от създаването на БРИЕ - Българо-румънски интеруниверситетски Европа център, създаден по инициатива на Конференцията на германските ректори, като съвместна структура на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Стопанска академия – Букурещ и пет партниращи германски университета. Инициативата започва като проект в рамките на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа на българо-румънската граница при Дунав мост и се превръща в уникална академична практика на европейското образователно и изследователско пространство в Югоизточна Европа.

БРИЕ вече 15 години поддържа високо качество на обучение на английски език и осигурява квалификации, които гарантират отлични кариери на дипломиралите се студенти в публичния, частния и в неправителствения сектор.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)