Вечер на специалност „Български език и история“ в Русенския университет

Животът

16-05-2018, 11:25

Снимка:

Пресцентър Русенски университет

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Пламен Стоилов връчи на художника Владимир Ангелов златна значка „Русе“

Студентката Диляна Бобокова представи дейностите по програмата „Йовков и християнските добродетели“, инициирана от Русенската света митрополия

Студенти от специалност „Български език и история „ в Русенския университет представиха изследванията, по които са работили през изминалата година. На откриването на Вечерта на специалността присъстваха зам.-ректорът по интернационализация и комуникационна политика проф. Юлиана Попова, зам.-ректорът по научноизследователска работа проф. Диана Антонова, председателят на Общото събрание на Русенския университет проф. Велизара Пенчева и отец Алеко – представител на Русенската света митрополия.

Приветствието на проф. Юлиана Попова от името на ректорското ръководство беляза началото на тържествената вечер, а веднага след официалната част доц. Мира Душкова презентира проекта „Оптимизиране обучението на студенти педагози чрез извънаудиторни дейности“ по който катедра „Български език, литература и изкуство“ работи.

Студентката в 3-ти курс Диляна Бобокова представи дейностите по програмата „Йовков и християнските добродетели“, инициирана от Русенската света митрополия. Целта бе превенция на агресията в училище с акцент върху основните християнски добродетели – вяра, надежда и любов. По нея съвместно работиха представители на църквата и студентите, а отец Алеко връчи награди на отличилите се младежи.

По време на събитието беше представена научноизследователската лаборатория, посветена на творчеството на писателя Йордан Вълчев. Доц. Мира Душкова запозна присъстващите с творчеството на писателя, с интересни моменти от биографията му и с издадената от доц. Руси Русев книга „Й. Вълчев. Апология на българския език“. Своята работа в лабораторията представи част от нейния екип – студентите-дипломанти Дилян Саманджиев и Айхан Айдънов, заедно с Юлияна Андонова,  експерт в отдел „Връзки с обществеността“ на университета. Езиковата лабораторията бе създадена с помощта на д-р Владка Вълчева, съпруга на писателя, която дари архива му и пожела студентите да използват данните за научни цели.

В края на тържествената вечер деканът на факултет „Природни науки и образование“ доц. Десислава Атанасова награди отличили се в извънаудиторната и учебната дейност студенти. Всички присъстващи бяха поздравени от председателя на Общото събрание на Русенския университет проф. Велизара Пенчева, която им пожела да продължават да работят все така усилено и след завършването на семестъра по проектите, по които са се ангажирали извънаудиторно.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен