Започна ремонтът по ул. „Баба Тонка“

По проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“

Днес се направи символичната първа копка на обект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. „Баба Тонка“ по проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“. На събитието присъстваха главният архитект и ръководител на проекта арх. Живка Бучуковска, зам.-кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков, зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, екипът по организация и управление, представители на изпълнителите на строително-монтажните работи и представители на медиите. Дейностите, на обща стойност 916 845,79 лв., предвиждат реконструкция и рехабилитация на уличното пространство, преасфалтиране на уличното платно, подмяна на бордюрите и тротоарните настилки, обновяване на озелененото пространство в северната част на улицата и нова велоалея от бул. „Придунавски“ към площад „Свобода“. Срокът за изпълнение е 420 календарни дни.

 

Проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на договора е 16 860 657,16 лв., от които: 16 790 422,69 лв. – представляващи безвъзмездна финансова помощ (100%) и 70 234,47 лев. – представляващи собствен принос на Община Русе.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"