Първа копка от ремонтите на пет общински учебни заведения

Мисия

14-05-2018, 15:49

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Ясни са победителите в картинг шампионата на Русенския университет

От дейностите по проекта с продължителност е 450 календарни дни, ще се възползват близо 1 200 ученици и зает персонал

Днес, 14.05.2018 г., се направи  първа копка в СУ „Христо Ботев“ по проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства“, Договор №BG16RFOP001-1.005-0003-C01. На събитието присъстваха зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, ръководителят на проекта Нели Миткова, заедно с екипа по организация и управление, директорът на СУ „Христо Ботев“Теодор Коцев, представители на изпълнителите на строително-монтажните работи и на строителния надзор и представители на медиите. Частта от проекта, която обхваща СУ „Христо Ботев“ е на стойност 3 867 146 лв. с ДДС и включва изграждане на спортни площадки и озеленяване в прилежащите дворни пространства. От дейностите по проекта, чиято продължителност е 450 календарни дни, ще се възползват близо 1 200 ученици и зает персонал. Крайният срок за изпълнение на проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства“ е 21 март 2020 г., като получените безвъзмездни средства (100%) са в размер на 12 402 900, 66 лв. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и обхваща ПМГ „Баба Тонка“, СУ „Христо Ботев“, ЦДГ „Русалка“2, ЦДГ „Пинокио“1 и ЦДГ „Пинокио“ 2.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен