Конференция с президентите на България, Австрия и Румъния

Дунав

03-05-2018, 09:00

Снимка:

Пресцентър РУ

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Лекции по финансова грамотност по проект FinKids за ученици в Русе

Утре , в Канев център

Паралелни кръгли маси с участието на чуждестранни партньори и представители на бизнеса и организации от публичния и неправителствения сектор

-           Устойчиво развитие на транспорта и инфраструктурата в Дунавския регион.

Модератори: проф. д-р Велизара Пенчева, проф. д-р Пламен Кангалов

-           Устойчиво опазване на природното и културното наследство в Дунавския регион.

Модератори: проф. д-р Юлиана Попова, проф. д-р Генчо Попов

-           Устойчив растеж на иновациите и икономиката на знанието в Дунавския регион в условията на индустрия 4.0.

Модератори: проф. д-р Диана Антонова, проф. д-р Пламен Даскалов

 

13:00 – 13:30 часа – Регистрация на участниците в конференцията

 

13:30 – 13:40 часа

Откриване на конференцията от ректора на Русенския университет и други официални лица

 

13:40 – 15:00 часа

Конференция – първа част: Добавената стойност на висшето образование за устойчивото развитие на Дунавския регион, с участието на евродепутати, ректори на висши училища, преподаватели и студенти.

Модератор: проф. д-р Велизара Пенчева

 

15:00 – 17:00 часа

Конференция – втора част: Устойчиво развитие на Дунавския регион и свързаност между регионите в Европа с участието на президентите на България, Австрия и Румъния

Модератор: чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев

Дискусиите предшестват конференциятаСнимка на Деня

Щрихи от Плевен