Магистрат от Административния съд с лекция в Английската

Новините

23-04-2018, 17:09

Снимка:

Административен съд Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Община Русе набира предложения за Награда „Русе“

Основната идея на образователната програмата е формиране на правна грамотност и култура

процедури с участието на деца, достъп до правосъдие, органи за подкрепа и защита. Това бяха част от темите, представени днес, от съдия Ина Райчева пред ученици от Х клас на Английската гимназия „Гео Милев“. Лекцията е в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на ВСС и МОН, която през тази година съдът осъществява в партньорство с две русенски гимназии.

Съдия Ина Райчева запозна учениците с принципа за разделение на властите, с функциите и структурата на съдебната система, с особеностите на общите и специализираните съдилища. Интересът на учениците бе насочен към правото на непълнолетните за свободно придвижване и пребиваване в страните от Европейския съюз и възможностите за дипломатическа и консулска защита от друга държава членка на съюза.

Основната идея на програмата е формиране на правна грамотност и култура сред младите хора и създаване на реална представа за работата на органите на съдебната власт.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен