Проверени са обектите за чествания и богослужения

Новините

04-04-2018, 11:25

Снимка:

Община Бяла

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Ден на отворените врати в ДПП „Русенски Лом“

Извършен е инструктаж на църковните служители, като е акцентирано върху ограничаването на предпоставките за възникване на пожари

От Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе е създадената организация за осигуряване на пожарна безопасност по време честванията на църковния празник Възкресение Христово и свързаните с него почивни дни. Служителите на дирекцията са извършили проверки в обектите, където ще се провеждат чествания и богослужения. Провели са беседи с отговорните лица за обезпечаване на пожарната безопасност, осигуряване на условия за успешна евакуация, изправност на електрическите инсталации и съоръжения, изправност и наличието на уредите и съоръженията за първоначално пожарогасене, осигурени условия за успешно пожарогасене в съответните обекти. Извършен е инструктаж на църковните служители, като е акцентирано върху ограничаването на предпоставките за възникване на пожари в църковните храмове, както и на първоначалните действие при пожар и евакуацията на посетителите. Напомнено е, че вратите на църковните храмове трябва да са напълно отворени и неподвижно застопорени по време на провежданите служби.

 

Организирано е подходящо работно време на състава за осъществяване на контрол по осигуряването на пожарната безопасност в църковните храмове. Дежурните екипи са запознати с оперативната обстановка, начините на водоснабдяване и пътищата за достъп.

РДПБЗН-Русе призовава гражданите за внимателно боравене със свещите при посещение в църковните храмове и при пренасянето им по домовете.

 

Не оставяйте запалените свещи да горят без надзор, близо или върху горими предмети.  Запалените свещи, носени по време на църковни церемонии, създават сериозни предпоставки за възникване на пожари. Не допускайте децата да си играят със свещите, а боравенето с тях да става само с родителски контрол.

 

При всеки спешен случай - пожар, престъпление или произшествие сигнализирайте на тел.112

 

 

 

 

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)