Отпускат 175 000 лв. за нови работни места в Русенско

Парите

28-03-2018, 16:21

Снимка:

Пресцентър Областна управа-Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Община Борово ще работи в българо- италиански проект

Борово представи свой проект

Днес в Областна администрация Русе се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, водено от заместник- областният управител г-н Валентин Колев.

Беше решено, в срок до пети април тази година да бъде изпратена обобщена информация за областта за проведеното анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила. Резултатите ще бъдат обявени официално на национално ниво. Броят на работодателите от областта, попълнили проучването е 156, преобладаващата част са от частния сектор.

Беше обсъдена и приета Методиката за оценка и подбор на проектни предложения от работодатели за включване в Регионалната програма за заетост през 2018 г. Програмата е насочена предимно към безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г. и към такива, които нито се обучават, нито са заети. В обхвата на мерките попадат още и безработни лица над 50-годишна възраст, безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование,включително от ромски произход и безработни с трайни увреждания, продължително безработни и хора, извън работната сила, желаещи да работят, включително и обезкуражени лица.

За област Русе размерът на средствата по Програмата възлиза на 175 778 лв., което е с 68 622 лв. повече от миналата година. Средствата за всяка област се определят по методика, утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика, съобразно средномесечното равнище на безработица и средномесечния брой на регистрираните безработни в областта за деветте месеца на предходната година.

С финансовите  средства ще бъдат разкрити около 44 нови работни места при 8-часов работен ден или около 57 при 6-часов работен ден на територията на областта, като основно изискване е да се осигури заетост за не по-малко от 6 месеца. По този начин ще се осигури съответствие на целите и приоритетите на общинско, областно и национално ниво. Инициативата ще допринесе и за изпълнението на националните приоритети, определени в стратегическите документи и Националния план за действие по заетостта през 2018 г.

На заседанието беше представен и проект на община Борово за стартирането на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество чрез обмяна на опит, добри практики и трансфериране на социални иновации в придобиване на нови знания и умения в областта на управлението на собствен бизнес. Проектът е стартирал на 1 януари тази година и е с продължителност от 12 месеца. Финансирането му е осигурено чрез Оперативна програма“ Развитие на човешките ресурси “.

 

 Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден