УМБАЛ „Канев“ с информация за твърдение, че е „на ръба на фалита“

Можем спокойно да заявим, че ако това се има предвид, дружеството е в добро финансово икономическо състояние, се казва в документа

През месец декември 2017 г. Изпълнителна агенция „Медицински одит“ към Министерство на здравеопазването извършва извънредна проверка в УМБАЛ „Канев“ АД, гр. Русе. Това се казва в разпространено от болницата прессъобщение.

        Към настоящия момент на територията на УМБАЛ „Канев“ АД не функционира друго лечебно заведение за болнична помощ, което да осъществява идентични медицински дейности с тези на държавната болница. Според проверката на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ подписаните договори от изпълнителния директор на лечебното заведение са в рамките на разрешението му пълномощия, уточняват от там. Към датата на извършване на проверката няма дублиране на дейности със СБАЛК „Медика Кор“ ЕАД в областта на инвазивната кардиология, с което са спазени изискванията на чл. 9, ал. 6 от Закона за лечебните заведения. Проверката е установила още, че на територията на УМБАЛ „Канев“ АД не са констатирани дублирания на дейности със СБАЛФРМ „Медика“ ООД в областта на физикалната медицина и рехабилитацията, с което отново са спазени изискванията на закона, се казва в съобщението.

От началото на мандата на сегашното ръководство, който започна през месец март 2015 г., са били извършени необходимите стъпки за прекратяване на съществуващите договорни взаимоотношения с частните лечебни заведения, които са функционирали на територията на държавната болница. Уведомени са по надележен ред всички компетентни органи и е искано съдействеие от тяхна страна във връзка с прекратяването на тези договорите и освобождаването на помещенията. Част от тези стъпки са две съдебни дела, първото образувано през 2015г., на базата на което Районен съд – Русе осъжда СБАЛФРМ „Медика“ ООД да предаде на МБАЛ-Русе АД (тогава) недвижимия имот, в което се е помещавала по това време, а именно на седмия етаж на Хирургичния блок на болницата.

Отново през 2015 г. започва и второто дело, което се отнася до приземния етаж на УМБАЛ „Канев“, където се помищаваше хосписът на СБАЛФРМ  „Медика“ ООД. Решението бе в полза на болница „Канев“, а частната структура напусна сградата на 17.10. 2016 г. На същата територия предстои да бъде открито обновеното Отделение по трансфузионна хематология, припомнят от болницата .

От 01.07.2017 г. СБАЛК „Медика Кор“ не функционира на територията на държавната болница.

Припомня се, че с решение на Съвета на директорите на УМБАЛ беше взето решение за предсрочно прекратяване на договора със СБАЛК „Медика Кор“ с тримесечно писмено предизвестие. Въпреки това под натиска на общественото мнение в гр. Русе беше подписано споразумение от 20 януари 2017 г., с което частната кардиологична клиника се задължи да освободи помещенията, ползвани по договора, на 1 юли 2017 г.

По повод твърдението, че УМБАЛ „Канев“ АД е „на ръба на фалита“ от болницата обобщават:

Изхождайки от разпоредбите на Търговския закон, можем да предположим, че се има предвид наличието на обстоятелства, свързани с производството по несъстоятелност, а именно – неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост, или и двете. Можем спокойно да заявим, че ако това се има предвид, дружеството е в добро финансово икономическо състояние. Това се вижда ясно от последния финансово-икономически отчет за 2017 г. УМБАЛ „Канев“ АД завършва отчетната 2017 г. с положителен резултат, нарастване на приходите спрямо 2016 г. и без задължения към работници и служители, НОИ и ТДД. В потвърждение на липсата на свръхзадлъжнялост говори и факта на тенденцията за намаляване на задълженията към доставчици като цяло и в частност на просрочените задължения, спрямо 2016г.

От началото на мандата си настоящото ръководство на УМБАЛ „Канев“ се стреми да се придържа единствето към закона и интереса на болницата, се казва в заключение.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен