„Законът и непълнолетните“ дискутираха съдия и ученици

Животът

04-03-2018, 09:00

Снимка:

Окръжен съд – Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Постери показват 37 реализирани проекта в Русенския университет

Съдия Радославова изброи видовете наказания, които могат да бъдат налагани на непълнолетните

Деветокласници от Профилирана английска гимназия „Гео Милев“ гр. Русе се срещнаха със съдия Росица Радославова от Окръжен съд – Русе, с която дискутираха що е то „административно нарушение“ и „престъпление“ и каква отговорност носят непълнолетните извършители на подобни деяния. На достъпен език магистратът разясни на учениците легалната дефиниция за административно нарушение (чл. 6 от Закона за административните нарушения и наказания) и за престъпление (чл. 9 от Наказателния кодекс) и подчерта, че деянията с по-ниска степен на обществена опасност са административни нарушения, а с по-висока степен на обществена опасност – престъпления. Теоретичните формулировки съдията подкрепи с конкретни примери – административно нарушение представлява изхвърлянето на отпадъци на нерегламентираните за тази цел места, пресичането на червен сигнал на светофара, а престъпление – кражбата, нанасянето на телесна повреда, убийството. Лекторът обясни, че законът не допуска едно лице да понесе едновременно и наказателна, и административна отговорност за едно и също деяние, тъй като наказателната отговорност поглъща административната и даде пример с престъплението „хулиганство“ по чл. 325 от Наказателния кодекс, „дребното хулиганство“ по Указа за борба с дребното хулиганство и „спортното хулиганство“ по Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. Голяма част от срещата беше посветена на наказателната отговорност на непълнолетните лица и специалния наказателноправен режим, който се прилага по отношение на тях. Съдия Радославова изброи видовете наказания, които могат да бъдат налагани на непълнолетните, видовете мерки за възпитателно въздействие по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и обясни реда, по който протичат делата за престъпления, извършени от непълнолетни. По време на срещата учениците отправиха множество въпроси към магистрата, част от които: „При възникнал спор между две лица, ако едното лице нанесе удар на другото и то също отговори с удар – кой ще бъде обвинен?“, „Извършването на престъпление под влиянието на алкохол и/или наркотични вещества наказва ли се по-тежко?“, „При нападение позволено ли е да се защитиш с пистолет?“, „Докога и в каква степен е допустима отбраната при нападение?“.

 

На финала съдия Радославова отправи апел към младежите да бъдат отговорни и винаги да се замислят над действията си и последиците, до които те могат да доведат, като подчерта, че личната свобода на всеки от нас свършва там където започва личната свобода на другия.Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май