Фондация „Русе – град на свободния дух“ се отчете

Мисия

21-02-2018, 14:38

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Русе отбелязва началото на Годината на жълтото земно куче

Осъществени са 112 събития, посетени от 97 850 души

 

 

Отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2017 година беше представен на пресконференция днес. На срещата с журналисти присъстваха д-р Страхил Карапчански – председател на Управителния съвет, членовете на Управителния съвет – г-жа Ирена Петрова и г-жа Мария Георгиева, председателят на УС на Фондация „Еконт“ Венцислава Николова, изпълнителният директор на Фондацията  Елена Минкова и експерт „Програми и проекти“ г-жа Десислава Василева. 

Д-р Карапчански представи по-важните акценти от работата на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2017 година. Той отбеляза, че през изминалата година са осъществени 112 събития, посетени от 97 850 души. Фондацията е заложила на идеи, в чието реализиране са се включили 38 екипа. 3996 е броят на активни участници и 160 – на доброволците. Създадени бяха 284 творчески продукта и 122 партньорства. 

Водени от убеждението, че най-добрите посланици на Русе са талантливите, знаещите и хората с новаторско мислене, в рамките на фонд „Лицата на Русе“ са подкрепени 80 местни таланти, сред които едно талантливо дете и четири творчески екипа от Община Русе.

Продължи реализирането на стартиралата през 2016 година  благотворителна кампания под мотото „Талант без граници“ в полза на обновяването на музикалните инструменти в НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ в гр. Русе. За да може училището да реализира отговорната си мисия са необходими средства в размер на 146 250 лв. за постепенно закупуване на нови 15 пиана, които да заменят неподлежащите на ремонт инструменти.

За периода от 1 януари до 31 декември 2017 година по сметката на Фондация „Русе – град на свободния дух“ са постъпили 4 519 лв.  от общо 5 дарения. Две от тях, на стойност 1 070 лв., са направени след инициативи, организиран от клуб Ротаракт Русе и клуб Интеракт Русе, с подкрепата на Фондация „Русе – град на свободния дух“. 

Акцент в работата на Фондацията през 2017 година беше организирането на широкомащабни събития, които надхвърлят утвърдените формати.  За първи път в Русе се проведоха Концерт и мултимедийно шоу „От Виена до Русчук на една река разстояние“ и Фестивал „3D стрийт арт“, които представляват една съвременна форма на общуване чрез изкуство. Хиляди зрители привлякоха и събития с утвърдена вече традиция като Парад на ретро автомобили, Международен фестивал на пясъчните скулптури и Грийн рок фест. 

Специално внимание беше обърнато на програма „Знание и растеж“. Тя  стартира през 2016 година по идея на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и „Еконт Експрес“ ООД и се превърна в успешен модел за местно партньорство в сферата на образованието, науката, новите технологии и историята. Конкурсът „Знание и растеж“ допринася за изпълнение на целите, заложени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2016-2025 на Община Русе, в частност утвърждаване на Русе като град на знанието. 

През 2017 година програмата се реализира съвместно с Фондация „Еконт“ и допринася за подобряване на условията за личностно и професионално израстване на хората. От 2016 година до този момент са проведени 4 конкурса, в резултат на което са одобрени общо 48 проекта, получили финансова подкрепа на стойност 260 789,12 лв.  Успешно реализираните проекти са 19, за които Фондация „Русе – град на свободния дух“ е отпуснала 76 413,77 лв. 

Насърчаването на здравословния начин на живот и подобряването на културата на активност е сред основните приоритети на Фондацията. Създадени бяха условия за пряко взаимодействие между професионални спортисти и любители, като вниманието беше насочено към силата на спорта като инструмент за положителна промяна в обществото и споделен успех. Стимулирано беше междусекторното сътрудничество, в това число спорт – образование, спорт – здравеопазване, спорт – култура и спорт – екология.  В тази връзка през 2017 година са реализирани общо 4 проекта. 

През изминалата година един от акцентите в работата на  Фондация „Русе – град на свободния дух“ беше и участието в проект: „Интегрирана мултимедийна платформа за активни култура и туризъм“ („IMPACT“), финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Проектът е разработен в партньорство със Сдружение „Регионални партньорства за регионално развитие – Видин“, Община Лом и Асоциация за проекти „Алексис Филиаши“, Румъния. Стойността му  е 1 387 448,53 EUR, от тях за дейностите, които ще реализира Фондацията се очаква да постъпят 196 831,04 EUR. Целта на проекта е да популяризира трансграничния район като атрактивна туристическа дестинация на базата на устойчиво използване на природните и културни ресурси, чрез иновационни и интерактивни ИТ решения за предоставяне на туристически услуги.

Ангажимент на Фондация „Русе – град на свободния дух“ е изпълнението на дейност „Разработване на мултимедийни формати за българската територия от трансграничния регион Румъния – България.

В резултат от работата бяха създадени 100 мултимедийни формати, презентиращи туристически дестинации и обекти на българската територия на трансграничния регион Румъния – България, включваща областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра , Добрич. 

Приходите на Фондацията за 2017 година възлизат на 307 462 лв., отбеляза по време на пресконференцията д-р Страхил Карапчански.  От тях 107 462 лв. са от 35 дарения в полза на кампаниите „Русе – град на свободния дух“ и „Талант без граници“, от които 3 са на физически лица. 

Д-р Страхил Карапчански отправи благодарност към екипа на Фондацията, към Общински съвет – Русе, който е неин Върховен колективен орган на управление, към всички приятели, партньори и дарители, представители на средствата за масово осведомяване и заяви, че доверието, което получи организацията и успехът са достатъчен мотив тя да работи със същите темпове и през 2018 година. 

Той отбеляза, че вече приключи първия конкурс за проектни предложения по програма „Знание и растеж“ на Фондация „Русе – град на свободния дух“  и Фондация „Еконт“ за тази година. В рамките на конкурса са депозирани общо 34 проекта на обща стойност 474 585, 46 лв.    Исканата от Фондация „Русе – град на свободния дух“ сума е в размер на 251 411 лв. 

През 2018 година Фондация „Русе – град на свободния дух“ ще предложи на русенци и гостите на града събития, които  се радват на голям интерес като Парад на ретро автомобили, Грийн рок фест, 3D STREET SRT, Конкурс „Посланик на свободния дух в моето училище“, Музикален пърформанс „Европа – това сме ние“, който е част от инициативите, посветени на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен