Св. Ангелова: Неравенствата в доходите - предизвикателство между ЕС и националните парламенти

Парите

20-02-2018, 10:11

Снимка:

Пресцентър ГЕРБ Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Започва проект „Русе- град на иновативните училища“

Основното послание днес е, че намаляването на прекалените неравенства е едновременно мярка с икономически и социален потенциал

През последните години създаването на работни места се повиши, а заетостта продължава да се увеличава. При сегашния темп и с равнище на заетост от 72.2 % през второто тримесечие на 2017 година целта в „Европа 2020“ от 75 % за нивото на заетост може да бъде достигната, каза народният представител от ГЕРБ в 19-и МИР – Русе Светлана Ангелова по време на интерпарламентарна среща, организирана от комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент в Брюксел.

 

Основните показатели на пазара на труда се подобряват, отбеляза в експозето си по темата за неравенствата в държавите – членки  на Европейския съюз зам. – председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика на Народното събрание. Безработицата сред младите хора и продължителната безработица също продължават да намаляват със стабилен темп, добави г-жа Ангелова.

 

Въпреки подобряващата се ситуация на пазара на труда все още високите нива на безработица, вкл. младежка и продължителна, както и високите нива на бедност налагат предприемането на действия и мерки за адресирането на тези предизвикателства. Предприемането на мерки за развитието на човешкия капитал и създаването на повече възможности за заетост са от изключително значение за превръщането на предизвикателствата и промените във възможности за всички. Важна стъпка в тази насока е подобряване на сближаването в областта на заетостта и социалната сфера чрез набор от принципи на Европейския стълб за социални права, коментира Светлана Ангелова.

 

Наблюдаваните различия между държавите – членки по отношение на резултатите в областта на заетостта и социалната сфера се дължат не толкова на съществени пропуски в настоящите политики и практики на европейско и национално ниво, а по – скоро на различните икономически условия, бюджетни възможности и различните институционални структури и системи в отделните държави. Тези национални специфики, както и националните компетенции следва да бъдат отчетени в Европейския стълб на социалните права, както и в бъдещи инициативи, които ще се предприемат в неговото изпълнение. Обвързването на различните политики и предоставянето на интегрирани услуги са области, които следва да се развиват с оглед осигуряване на бърз и ефективен достъп до заетост, счита г-жа Ангелова.

 

Последните години се характеризират с увеличаващо се неравенство по отношение на доходите, както в развитите икономики, така и в развиващия се свят. Дори в страните с традиционно по – малка разлика между богатите и бедните данните показват, че се увеличават дисбалансите между различните групи от населението.

 

Политиката, която може да въздейства пряко върху намаляване на неравенствата е да се установят обективни минимални възнаграждения. Същевременно минималните възнаграждения трябва да бъдат определени на равнище, което осигурява стимули за рабонта и позволява да се предотврати бедността сред работещите. С подписването на междуинституционалната прокламация относно Европейския стълб на социалните права всички заинтересовани страни на европейско и национално ниво се ангажираха с невото изпълнение. Основна отговорност за изпълнението на принципите и правата на стълба за справедливи възнаграждения имат държавите – членки – техните правителства и социалните партньори. Основното послание днес е, че намаляването на прекалените неравенства е едновременно мярка с икономически и социален потенциал, заключи Светлана Ангелова.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен