С 214 % повече са подадените годишни данъчни декларации за получени доходи

Парите

12-02-2018, 15:22

Снимка:

НАП Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

2632 лв. са платени чрез ПОС терминал в НАП Велико Търново

Сега 1180 бр. - 67 %, са подадени по интернет с персонален идентификационен код /ПИК/ или с квалифициран електронен подпис

Успешно премина първият месец на данъчната кампания в офиса на НАП в Русе – с 214 % повече са подадените от граждани и ЕТ годишни данъчни декларации за получени доходи през миналата година.  През януари приходните служители са регистрирали 1 750 декларации по чл.50 от ЗДДФЛ, а преди година те са били 557 бр. Сега  1180 бр. - 67 %, са подадени по интернет с персонален идентификационен код /ПИК/ или с квалифициран електронен подпис. Това е над 4 пъти повече, от съпоставимия период на 2017 г., когато са били 273 бр., представляващи 49 на сто от подадените тогава декларации. Увеличението се дължи на променения до 31 януари срок за ползване на отстъпката от 5 % при подаване на декларацията по електронен път. Ако тези данъкоплатци нямат просрочени публични задължения, те ще се възползват от това облекчение в размер до 500 лв.

       Сред новостите тази година са и доброволното деклариране на необлагаеми доходи (например от продажба на имущество, наследства, дарения) в новото приложение №13 на данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Необлагаеми са само наградите до 30 лв., които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба. Награди на по-висока стойност се облагат с данък върху доходите, включително наградите в лотарията на НАП например.  Новост е и, че български местни лица с доходи от дивиденти - например от източник в чужбина, ще ги посочват в годишната си данъчна декларация, а не в тази за авансов данък, както беше досега.

     Важна е и другата промяна, че справката за изплатени доходи извън трудов договор (подавана от самоосигуряващи се лица и предприятия) ще се подава по-рано от досега -  до 15 март, вместо до 30 април. Това ще даде възможност физическите лица да проверят, чрез е-услугите на НАП, какви доходи от хонорари и други източници, различни от заплата са получили, което значително ще ги облекчи при попълването на декларациите.

       Припомняме, че и тази година гражданите и фирмите могат веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, като срокът за подаването й и в двата случая е до 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година.       

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"