Административният съд отмени точки от решение на старейшините във Ветово

Новините

12-02-2018, 17:15

Снимка:

Административен съд Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Силистренски и русенски полицаи закопчаха ало – измамници във Ветово

С оспорените текстове са определени основните месечни заплати на кметовете на кметства Глоджево и Смирненски

С решение от днес, 12.02.2018 г., постановено по дело №2/2018 г., Административен съд - Русе отмени точки 2 и 3 от решение №378/30.11.2017 г. на Общински съвет – Ветово. С оспорените текстове са определени основните месечни заплати на кметовете на кметства Глоджево и Смирненски.

Производството бе образувано по жалба на кмета на Община Ветово, който оспори част от процесното решение като незаконосъобразно, прието в противоречие с административнопроизводствените правила и материалния закон.

След съобразяване със събраните по делото доказателства, становищата на страните и след извършена служебна проверка за законосъобразността на оспорения акт, съдът приема, че е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила при приемането на т. 2 и т. 3 от решението. Внесените допълнително и гласувани от Общинския съвет текстове не са били включени в предварително обявения дневен ред, което е в противоречие с процедурите по свикване и провеждане на заседанията на местния парламент, уредени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Според съда липсват и мотиви, с които да се обоснове приемането на предложените към решението допълнителни точки.

С тези съображения съдът намира, че Решение №378/30.11.2017 г. на Общински съвет – Ветово е незаконосъобразно в оспорената част и следва да бъде отменено.

Решението на Административен съд – Русе подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен