Започна конкурс за осигуряване на достъпна архитектурна среда

Парите

10-02-2018, 09:00

Снимка:

РИМ

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Тръгна делото срещу главния архитект на Петрич

Основната цел е да се осигури възможност за активно използване на културни, археологически, исторически и спортни обекти

Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: “Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания”.

Основната цел на инициативата е да се осигури достъп до и възможност за активно използване на културни, археологически, исторически и спортни обекти от хора с увреждания, имащи специфични потребности при пространственото си придвижване.

Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица – държавни, общински, стопански и  неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи културни, исторически, археологически, природо-научни, спортни обекти.

Проектите се изготвят по Методика за осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти, на основание чл.8, т.6 от Закона за интеграция на хората с увреждания, която може да бъде намерена на сайта на Агенцията в рубриката „Проекти и програми“.

Максималният  размер на субсидията е диференциран за различните компоненти както следва:

            Компонент  1 – осигуряване на външен достъп до обект – до 12 000 лв.;

            Компонент  2 – приспособяване на вътрешна среда на обект – до 15 000 лв.;

            Компонент 3 – изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лв.

Трябва да се има предвид, че проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия и на електронен носител, а крайният срок е до 17:30 ч. на 09.03.2018 г. Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 09.03.2018г. Също така могат да се подават и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на официалния електронен адрес на Агенцията –  [email protected] в срок до 17:30 часа на 09.03.2018 г.

При необходимост от допълнителна информация може да потърсите съдействие на следните телефони: 02/931 80 95 или 02/832 90 73.

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"