Разяснителна на Агенцията по заетостта

Парите

09-02-2018, 15:08

Снимка:

Пресцентър Областна управа-Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

MAN пламна на пътя път Русе – София

Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта

Днес, в Областна администрация Русе се проведе разяснителна информационна среща, инициирана от Агенцията по заетостта. В нея взеха участие членовете на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Русе, експерти от Областна администрация Русе и представители от областите Разград, Силистра и Търговище.

Модератор беше заместник- областният управител Валентин Колев. Подробна информация за  стартиралото проучване на потребностите на работодателите в България от кадри представи Кремена Калчева, главен директор на ГД „Услуги по заетостта“ в Агенцията по заетостта. Обмениха информация и обсъдиха предстоящи действия по провеждане на проучването. То се извършва чрез електронен анкетен формуляр, предназначен за работодателите  и е  публикуван на официалния сайт на Агенцията по заетостта в рубриката: „Проучване за потребностите от работна сила“, както и на сайта на Областна администрация Русе в раздел Важни съобщения.

  

На основание чл. 10, ал. 2 от ЗНЗ, Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, два пъти в годината следва да набира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта. Целта е, чрез проучване сред работодателите във всички области, да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общински планове за развитие.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен