Окръжна прокуратура – Плевен предаде на съд мъж, извършил данъчно престъпление

Избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери

Окръжна прокуратура – Плевен внесе в съда обвинителен акт срещу 44-годишен мъж за престъпление против данъчната система.

Обвинението срещу Александър М. е за това, че на  27.04.2012 г. в гр. Плевен избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери – 8 532 лева, като затаил истина относно получени през 2011г. доходи в размер на 85 320 лева  в подадена в ТД на НАП-В.Търново офис гр.Плевен годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2011г. Престъпление по чл.255 от НК.

През периода 14.09.2011г. – 01.11.2011г. в гр.Плевен при условията на продължавано престъпление в качеството си на пълномощник на ЕТ „К. Й. – С.“ гр.Плевен, с упълномощител К. Й. – управител и собственик на капитала на ЕТ, избегнал плащането на данъчни задължения по ЗДДС на същото дружество в особено големи размери – 34270,54 лева – представляващ дължим данък добавена стойност, като потвърдил неистина в подадени пред ТД на НАП-В.Търново – офис гр.Плевен справки-декларация за данък върху добавената стойност, включил в данъчната основа на доставките с право на пълен данъчен кредит неизвършени доставки и използвал документи с невярно съдържание. Престъпление по чл.255, вр. чл.26 от НК.

 Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен